top of page

Regulamin klubu Noc

 1. Pobyt na terenie klubu NOC oznacza znajomość i akceptację poniższego regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykonywanie, rozpowszechnianie zdjęć oraz filmów osób przebywających na terenie lokalu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji.

 2. Goście korzystający z usług lokalu zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa, ochrony i obsługi klubu NOC.

 3. Klub NOC jest obiektem monitorowanym.

 4. Godziny otwarcia lokalu są niestandardowe, informacje można znaleźć na stronie internetowej www.nocklub.com lub stronie Facebook klubu NOC w Rybniku.

 5. W godzinach po za otwarciem na terenie lokalu może przebywać jedynie obsługa oraz osoby upoważnione przez kierownictwo lokalu.

 6. Goście chcący wejść do klubu NOC zobowiązują się do przestrzegania poleceń selekcjonera.

 7. Klub NOC zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu osobom:
  pod wpływem alkoholu, 
  narkotyków i innych środków odurzających, zachowującym się agresywnie, poniżej 18 roku życia, ubranych w dres lub odzież z emblematem drużyny sportowej. 

 8. O wejściu do klubu NOC decyduje selekcjoner, który ma prawo odmówić wejścia do klubu każdemu kto swoim zachowaniem, wyglądem lub ubiorem nie odpowiada standardom klubu. Selekcjoner ma prawo odmówić wejścia do lokalu bez podania przyczyny.

 9. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony klubu oraz selekcjoner mają prawo odmówić wstępu do lokalu w przypadku, gdy ilość osób w lokalu będzie maksymalna.

 10. Pracownik ochrony, barman oraz selekcjoner ma prawo do wylegitymowania Gościa klubu NOC w celu ustalenia jego tożsamości i potwierdzenia wieku.

 11. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające zagrożenie dla pozostałych Gości zostaną wyproszone z lokalu.

 12. Osobom wyproszonym z lokalu nie przysługuje prawo zwrotu kosztów biletu wstępu.

 13. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 14. Na terenie lokalu zabronione jest:
  wnoszenie napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych, wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, używanie sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem, wchodzenie do miejsc i pomieszczeń bez upoważnienia, wychodzenia poza teren klubu z wyposażeniem będącym własnością lokalu NOC.

 15. Pracownik ochrony lub selekcjoner ma prawo przeglądania zawartości torebek i plecaków osób w przypadku podejrzenia o którym mowa w pkt. 14. W przypadku odmowy kontroli klub zastrzega sobie prawo odmowy wstępu do lokalu.

 16. W przypadku złamania prawa, niszczenia mienia lub drastycznego naruszenia regulaminu klubu NOC, pracownicy mają prawo użyć przewidzianych prawem środków zapobiegawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w lokalu. 

 17. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa lub aktu wandalizmu będzie zgłaszane policji.

 18. Za szkody wyrządzone w klubie NOC odpowiada sprawca.

 19. Lokal „NOC” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione poza szatnią rzeczy ani znajdujące się w nich mienie.

 20. Osoby przebywające w klubie dobrowolnie godzą się na przebywanie w strefie o podwyższonym hałasie.
   

Regulamin szatni

 1. Pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni jest obowiązkowe.

 2. Opłata za przechowywanie jednej sztuki odzieży wynosi 2 zł.

 3. Opłata za zgubienie lub zniszczenie numerka wynosi 20 zł.

 4. Rzeczy pozostawione w szatni pod zgubionym numerkiem są wydawane jako ostatnie po zakończonej imprezie lub w dniu następnym w godzinach wskazanych przez obsługę klubu.

 5. W sytuacji gdy Gość zgubi numerek klub nie ponosi odpowiedzialności za brak rzeczy na jego wieszaku.

 6. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych i tym samym nie bierze odpowiedzialności za gotówkę oraz rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

 7. Klub nie ponosi również odpowiedzialności za drobne rzeczy (szaliki, czapki, rękawiczki) pozostawione w rękawach czy kieszeniach.

 8. W przypadku zagubionej odzieży z winy pracownika, klub odpowiada do kwoty nie wyższej niż 300 zł i tylko po okazaniu oryginalnego numerka, na podstawie którego wydawane są okrycia wierzchnie.

 9. Rzeczy nieodebrane z szatni w dniu imprezy przechowywane są do 7 dni od daty wydarzenia. 

bottom of page